Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy  prowadzony pod witryna www.kartkiswiateczne.com.pl dalej zwaną Witryną) przez Wydawnictwo Czachorowski i s-ka Małgorzata Czachorowska ,Wojciech Czachorowski s.c. 52-336 Wrocław ul.Zabrodzka1k NIP 899-00-16-457 .

Wydawnictwo Czachorowski i s-ka dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i składania zamówień w ramach realizacji zleceń . .Gwarantujemy bezpieczeństwo wszystkich Państwa danych otrzymanych podczas korzystania z witryny

Administratorem Państwa  danych osobowych jest firma Czachorowski i s-ka Małgorzata Czachorowska, Wojciech Czachorowski s.c. z siedzibą we Wrocławiu przy ul.Zabrodzkiej 1k , biuro@czachorowski.com.pl 


Jakie dane gromadzimy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z niej.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Witrynę i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny. Wykorzystywane przez stronę pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.


W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie


Jakie dane zbiera Witryna podczas rejestracji i dokonywania zamówień ?

Strona będzie od Państwa zbierać następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

1) nazwisko i imię oraz nazwa firmy wraz z numerem NIP 

2) pełne dane adresowe do faktury i wysyłki

3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres siedziby firmy

4) adres poczty elektronicznej,

5) numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jak również niezbędne  dla dokonania rejestracji i złożenia zamówienia  w ramach Witryny.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji Państwa zamówienia .Za Państwa zgodą będziemy bezpiecznie przechowywać Wasze dane , aby ułatwić kolejne 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu biuro@czachorowski.com.pl lub  numeru telefonu 71 78 78 780

 

Marketing Witryny

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych Witryny . Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.


Udostępnienie informacji

Podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

Komu udostępniane są Państwa dane?

Szczególnie ważna jest dla nas ochrona Państwa danych osobowych, przykładamy największą uwagę do tego, aby były zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wy  również bądźcie ostrożni przy udostępnianiu ich innym. 

Wasze  dane znajdują się na serwerach firmy hostingowej obsługującej nasz serwis- Home.pl Dane teleadresowe niezbędne do dostarczenia przesyłek są udostępniane firmom kurierskim i operatorom pocztowym, realizującym na podstawie podpisanych z nami umów wysyłki pocztowe i kurierskie. Państwa numer telefonu  udostępniamy firmie wysyłającej w naszym imieniu SMS o stanie realizacji zamówienia.

Jeżeli wymaga tego od nas obowiązujące prawo, musimy przekazać Państwa  dane osobowe uprawnionym do tego podmiotom, takim jak sądy, urzędy skarbowe czy organy ścigania.


Jak długo przechowujemy Państwa dane?

W przypadku gdy jesteście Państwo  klientem Witryny  Wasze dane osobowe będą przechowywane do momentu złożenia przez Was żądania ich usunięcia, o ile ich dalsze przechowywanie nie będzie niezbędne w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (np. dla roszczeń wynikających z rękojmi). W przypadku gdy jesteście jedynie subskrybentem newslettera, Wasze dane będą przechowywane do momentu rezygnacji z jego otrzymywania.


Środki techniczne i Państwa obowiązki

Wydawnictwo dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności:

- certyfikat SSL szyfrujący każdą stronę gdzie podawane są dane osobowe

- dostęp do ustawień kont, historii zamówień możliwy jest po zalogowaniu

- wszystkie dane klientów są  szyfrowane 

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że nikt z naszej strony nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

 

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem biuro@czachorowski.com.pl 

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: biuro@czachorowski.com.pl


Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych www.wielkanocnekartki.com.pl i www.kartkinakazdaokazje.pl Takie strony internetowe działają w ramach naszej  Witryny i są przez nas  nadzorowane.


Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem:biuro@czachorowski.com.pl