Obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych dla klientów

Administratorem Danych Osobowych jest: 
Czachorowski i s-ka Małgorzata Czachorowska Wojciech Czachorowski s.c.

52-336 Wrocław 
Ul.Zabrodzka 1k 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 
biuro@czachorowski.com.pl

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie dalej  RODO) oraz w celu:

a) zawarcia i wykonywania umowy w sklepie internetowym www.kartkinakazdaokazje.pl  albo zamówienia na stronie www.kartkiswiateczne.com.pl i www.wielkanocnekartki.com.pl – zgodnie z art. 6 litera b RODO,

b) wykonywania obowiązków prawnych ciążących  na Administratorze wynikających z prawa podatkowego – zgodnie z artykułem 6 litera c RODO.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora, który polega na:

przekazywaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną – zgodnie z artykułem 6 litera f RODO.

Odbiorcami danych osobowych będą:
a) Poczta Polska,
b) przedsiębiorstwa kurierskie,
c) w przypadku zamówień spoza UE, dane osobowe będą przetwarzać przedsiębiorstwa kurierskie zapewniające realizację zamówienie w szczególności w kraju odbiorcy zamówienia. 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynosi:
a)  w przypadku zarejestrowanego klienta sklepu internetowego i witryny www, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrejestrowania,
b) w przypadku złożenia zamówienia dla celów podatkowych dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym wystawiona była ostatnia faktura.

Podanie Państwa danych osobowych jest:
dobrowolne, konieczne jednak do realizacji umowy. W przypadku wystawienia faktury dane przetwarzane są na podstawie wymogów prawa.

Niepodanie danych będzie miało następujące konsekwencje:
brak możliwości wykonania umowy/zamówienia, brak możliwości wystawienia faktury.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
zbierana jest wyłącznie w przypadku przetwarzania danych dotyczących informacji o podawanych w celu realizacji zamówienia.

Administrator nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany. W przypadku profilowania oferta marketingowa będzie dopasowana do Państwa potrzeb.

Ponadto informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa danych, o prawie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych i prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.